Znak wodny


Pragniemy zainteresować Państwa oryginalnym produktem z naszej oferty jakim jest druk ze znakiem wodnym.

Znak wodny może być umieszczony w dowolnym miejscu arkusza – może to być logo firmy lub jakikolwiek inny znak graficzny lub napis, stąd w naszej ofercie znak wodny umieszczamy na papierach firmowych, polisach, certyfikatach, formularzach, drukach ścisłego zarachowania, biletach, karnetach i innych pracach wskazanych przez Klienta.

W obecnych czasach papier używany do korespondencji powinien być nie tylko estetyczny, ale również musi identyfikować się z misją i filozofią firmy, instytucji jak też osobą piszącą.

Znak wodny umieszczony na papierze firmowym jest najlepszą formą kreowania wizerunku firmy.

Znak wodny jest istotnym elementem w zabezpieczeniu przed podrobieniem. Wartość tego zabezpieczenia zwiększa się w przypadku indywidualności znaku wodnego.

Znak wodny to zabezpieczenie tradycyjne, ale nadal bardzo trudne do skopiowania.

Znak wodny jest łatwy do weryfikacji, bo nie wymaga specjalistycznych czytników i jest widoczny gołym okiem.

Ze względu na liczne ograniczenia (znak wodny jest zabezpieczeniem papierów wartościowych, banknotów itp.) niewiele drukarni może wykonać tego typu zlecenia, co przy ograniczonym dostępie stanowi o jego oryginalności i niepowtarzalności.

Oferujemy także znak wodny wg Państwa projektu graficznego.